นโยบายการใช้ Cookie ของบริษัท

บริษัทมีการใช้โปรแกรมคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบหรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป บริษัทมีคุกกี้ประเภทต่าง ๆ แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อความจำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์ (Operationally Necessary) ทำให้ไม่สามารถปิดการใช้งาน ลบ หรือป้องกันคุกกี้ประเภทนี้ได้
  2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน (Performance-Related) โดยจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ของลูกค้า เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าเลือกเข้าไปดู จำนวนครั้งที่ลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งานอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้วัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน (Functionality-Related) จะช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ลูกค้าเคยเลือกไว้ในเว็บไซต์ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่เคยเข้าดูข้อมูล หากมีการเลือกให้คุกกี้ประเภทนี้ไม่ทำงาน อาจะมีผลทำให้การใช้งานบางหน้าจอในเว็บไซต์ของบริษัทอาจไม่สามารถทำได้
  4. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic-Related) จะจดจำข้อมูลในแบบผลรวม (aggregate form) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเข้าใจวิธีการใช้เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม เหมาะกับความต้องการ และถูกใช้เพื่อประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์หรือจากบันทึกกิจกรรมในการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า
  5. เพื่อการโฆษณา (Advertising-Related) ใช้เพื่อจัดส่งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับความสนใจของลูกค้า โดยคุกกี้ประเภทนี้จะทำงานเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าจะเห็นโฆษณา รวมทั้งคัดเลือกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็น